img-22LIMBA Sp. z o.o. – tworząca tereny zielone wokół dróg oraz autostrad, w tym A1 i A2, a także aranżująca zieleń miejską – korzysta z systemu ERP Navireo firmy InsERT. System umożliwia bieżące kontrolowanie wszystkich składowych realizowanych inwestycji. Wdrożenie systemu Navireo w firmie LIMBA umożliwiło jakościową poprawę zarządzania i wzrost wydajności przedsiębiorstwa. Stabilność danych oraz łatwość ewidencjonowania zdarzeń księgowych i biznesowych pozwalają błyskawicznie reagować na szybko zmieniające się warunki pracy, specyficzne dla branży budowlanej. Informacje zarządcze generowane w raportach Navireo ułatwiają bieżące śledzenie rentowności prowadzonych projektów.


Ogólnopolski dystrybutor przewodów, kabli, elementów sieci teleinformatycznych oraz osprzętu audio-wideo i komputerowego, firma SPEC KABLE dzięki Navireo usprawnia zarządzanie sprzedażą i magazynami oraz relacje z klientami. Navireo organizuje m.in. specyficzne dla elektryczno-elektronicznego asortymentu złożone procesy sprzedażowo-logistyczne. System umożliwił dalszy dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa i sprawną obsługę szybko rosnącej liczby klientów oraz realizowanych zamówień. Wprowadzono zintegrowane zarządzanie rabatami oraz możliwość pracy zdalnej, co przełożyło się na efektywność realizacji zamówień oraz zwiększenie poziomu satysfakcji klientów. Udostępniono także możliwość dokonywania zakupów bezpośrednio poprzez platformę sprzedażową B2B, wdrożoną komplementarnie do systemu.


Kujawianka Inter Sp. z o.o. – regionalna hurtownia alkoholu i napojów bezalkoholowych z centralą w Bydgoszczy – wykorzystuje Navireo. System zintegrował wszystkie aktywności biznesowe przedsiębiorstwa, zorganizował sprzedaż i zarządzanie magazynem, umożliwił analizy rentowności i łatwy dostęp do informacji online. Wdrożenie Navireo zapewniło przedsiębiorstwu dostęp do wszystkich operacji wykonywanych zarówno w siedzibie firmy, jak i w oddziale bez konieczności każdorazowego importowania aktualnych danych. Władze spółki uzyskały wgląd w aktualne stany magazynowe, informacje o bieżącej sprzedaży, zakupach czy danych finansowo-księgowych. Zarząd może również analizować rentowność sprzedaży poszczególnych towarów, grup towarowych, a także efektywność pracy przedstawicieli handlowych.


img-16Polski producent oraz dystrybutor surówek i sałatek warzywnych Multi-Smak wdrożył Navireo. System okazał się strzałem w dziesiątkę dla szybko rozwijającej się firmy – zoptymalizował czas załadunku produktów, poprawił kontrolę nad stanami magazynowymi i wydaniami towarów, zautomatyzował proces wystawiania faktur, a także skrócił rozliczenia kierowców z towaru, opakowań zbiorczych i gotówki.


Navireo sprawdza się w branży dziecięcejGrapol – dystrybutor artykułów dziecięcych, właściciel marki GRAPI oraz supermarketów Baby-MaXX, wdrożył Navireo. System umożliwił kontrolę nad gospodarką magazynową, a także zorganizował procesy logistyczne w firmie. W oparciu o standardy Navireo stworzono nowoczesne procedury obiegu dokumentów, wymiany informacji oraz usprawniono relacje z kontrahentami. Upoważnieni pracownicy Grapolu uzyskali łatwy dostęp do bieżących i archiwalnych danych, a wszyscy użytkownicy systemu – intuicyjne i proste w obsłudze narzędzie.


Navireo wkracza do Czech

Navireo wkracza do CzechCzeski koncern energetyczny CEZ działający w krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz Turcji zastosował system ERP Navireo. Wdrożony w Czechach system integruje ważne obszary działalności przedsiębiorstwa i zaspakaja rosnące potrzeby organizacyjne związane z ekspansją na nowych rynkach. Dzięki wdrożeniu Navireo CEZ zreorganizował i zintegrował funkcjonalnie ważne obszary działalności – handlowe, finansowe oraz księgowe. Przyspieszono także proces wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi spółkami grupy CEZ.


Navireo dla ochrony środowiska

Navireo dla ochrony środowiskaEUROBAC S.A., jedna z pierwszych organizacji odzysku w Polsce, specjalizująca się w odbiorze odpadów niebezpiecznych i innych do unieszkodliwienia i recyklingu, wdrożyła Navireo. System umożliwił kontrolowanie skojarzonych przychodów i kosztów, zwiększając rentowność przedsiębiorstwa; usprawnił marketing i sprzedaż, a także zautomatyzował działy księgowości i rozliczeń.


130 wdrożenie NavireoTor-Kar-Sson – firma budująca m.in. infrastrukturę szynową odcinków warszawskiego metra wdrożyła system ERP Navireo firmy InsERT. Jest to już 130. wdrożenie systemu na krajowym rynku. Wdrażając Navireo, Tor-Kar-Sson usprawnił pracę działu księgowości i kadr. Uzyskał pełną kontrolę nad kosztami realizacji poszczególnych projektów budowlanych oraz całkowitą integrację z systemami bankowości.


Navireo integruje Spółdzielnię Europejską FlandriaFlandria – pierwsza w Polsce spółdzielnia europejska wdrożyła system ERP Navireo firmy InsERT. System integruje oddziały w jednej bazie danych i zapewnia płynną pracę w rozproszonej strukturze spółdzielni. Ułatwia prowadzenie polityki cenowej i wypożyczeń sprzętu medycznego, a także umożliwia rozliczenia z NFZ.


Navireo reorganizuje Eko-Color

Navireo reorganizuje Eko-Color Eko-Color – polski producent farb i lakierów proszkowych – wdrożył Navireo. Zastosowany system wspomaga m.in. efektywne zarządzanie produkcją, z zachowaniem najwyższej jakości wyrobów. Umożliwia opracowanie szybkiego sposobu wyliczania i aktualizacji kosztów i usprawnia planowanie procesu produkcji, dostarczając niezbędnych informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na surowce i ich dostępności w magazynie. Dodatkowo automatycznie uwzględnia przepustowość urządzeń produkcyjnych, co pozwala na optymalne wykorzystanie ich wydajności. Dzięki Navireo można łatwo przeanalizować różne warianty receptur, tak aby zoptymalizować wykorzystanie parku maszynowego i ograniczyć koszty przetrzymywania surowców do produkcji. Więcej informacji o wdrożeniu.